Cuộc chiến săn tìm quỹ đất dược xem như những mảnh đất vàng đầu tư bất động sản tại Hồ Chí Minh chưa bao giờ hết nóng. Khi mà thành phố càng phát triển thì cuộc chiến này lại ngày một nóng thêm. Đất vàng đầu tư bất động sản tại Hồ Chí Minh Các