Cảnh báo tình trạng làm sổ hồng giả đáng báo động hiện nay  

Làm sao để nhận biết sổ hồng giả? Đây là vấn đề trở nên bức thiết hiện nay. Khi vấn nạn giấy tờ giả (sổ hồng giả) đang trở nên phổ biến. Đang là mối lo ngại với nhiều người khi tìm mua nhà, đất. Bất động sản là tài sản có giá trị cao … Đọc tiếp Cảnh báo tình trạng làm sổ hồng giả đáng báo động hiện nay