Triển khai dự án Sân bay Long Thành luôn là đề tài nóng được nhân dân quan tâm. Khi nào thì dự án Sân bay Long Thành khởi công? Đây là một bài toán khó, hiện tại đang được phân tích và đưa ra các phương án giải quyết. Trong đó, phương án giải phóng