Văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 60 vừa được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Tp.HCM ban hành, trong đó có quy định tách thửa đất phải theo quy hoạch 1/500. Với quy định này, loại nhà “3 chung” (chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng và