TUYỂN DỤNG

Tại sao bạn nên thử sức với nghề sales bất động sản?

Tại sao bạn nên thử sức với nghề sales bất động sản hiện nay? Nghề sales bất động sản hay còn được mọi người hay gọi là nghề môi giới bất động sản. Nhiều người còn nhầm và khẳng định đây là nghề “cò đất”. Có phải hiểu như vậy mà nhiều người không chọn