TUYỂN DỤNG

Cát Tường Group tuyển dụng

I. Cát Tường Group tuyển dụng 1.Môi trường làm việc tại Cát Tường Group: Thấu hiểu rằng nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của một tổ chức. Là yếu tố cốt lõi kiến tạo nên thành công của doanh nghiệp. Trân trọng sự đóng góp của Nhân viên cũng chính là tiêu

Tại sao bạn nên thử sức với nghề sales bất động sản?

Tại sao bạn nên thử sức với nghề sales bất động sản hiện nay? Nghề sales bất động sản hay còn được mọi người hay gọi là nghề môi giới bất động sản. Nhiều người còn nhầm và khẳng định đây là nghề “cò đất”. Có phải hiểu như vậy mà nhiều người không chọn