Hãy dám phạm sai lầm, khi cuộc đời còn cho phép

Tôi sợ: Tôi sợ khi thay đổi sẽ khó khăn, tôi sợ phạm sai lầm, tôi sợ thất bại, tôi sợ … Hãy quên đi. Và thay vào đó là suy nghĩ. Tôi muốn thử sức, tôi khát khao làm điều đó, tôi sẽ thực hiện tốt điều thay đổi này cho dù kết quả … Đọc tiếp Hãy dám phạm sai lầm, khi cuộc đời còn cho phép